Umowa zlecenie - kalkulator płac, netto, od własnego pracownika

Obecnie bardzo wiele osób podpisuje z pracodawcami umowy cywilnoprawne, a nie tradycyjne umowy o pracę. Przykładem takiej umowy jest umowa zlecenia. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych umów, tak i tutaj jedną z najważniejszych kwestii jest ta dotycząca wyliczania wynagrodzenia.

Ważne czynniki 

Aby obliczyć kwotę netto – czyli to, co zostanie wypłacone zleceniobiorcy, trzeba koniecznie uwzględnić kilka czynników. Mowa tutaj o kwocie brutto, kosztach uzyskania przychodu, składkach na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczeniu chorobowym oraz o składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli ktoś chciałby zorientować się, ile pieniędzy dostanie do ręki z tytułu wykonania umowy zlecenia, może skorzystać ze specjalnego kalkulatora – takie narzędzia dostępne są w Internecie za darmo. Kalkulatory tego typu są bardzo proste w obsłudze. Wyglądają niczym formularz – wpisuje się do niego kwotę brutto, a także zazna rok podatkowy, określa się koszty uzyskania przychodu i uwzględnia powyższe składki. Potem trzeba tylko kliknąć przycisk „oblicz” i gotowe.

Funkcjonalne kalkulatory

Wiele kalkulatorów posiada kilka dodatkowych opcji. Chcąc uzyskać kwotę podatku do zapłacenia, należy mieć na uwadze również takie warianty jak m. in.: składki ZUS (można nie odliczać tych składek – pod warunkiem jednak, że w rachubę wchodzi umowa zlecenia bez ZUS), ubezpieczenie chorobowe (to nie dotyczy studentów do 26 roku życia, którzy zgodnie z przepisami nie mogą podlegać dowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu), składka na ubezpieczenie zdrowotne (można ją uwzględnić lub nie), a także to czy zleceniobiorca jest pracownikiem zleceniodawcy.

Warto generalnie rozglądać się za takimi kalkulatorami, które dają możliwość wyliczenia podatku należnego przy uwzględnieniu kilku ważnych, wymienionych powyżej opcji, od których w ostatecznym rozrachunku zależy ostateczna kwota.

Działanie kalkulatora

Przykładowy kalkulator działa w następujący sposób:

– wybierz rok rozliczeń,

– podaj kwotę brutto,

– wybierz wielkość kosztów (może być to 20 lub 50 proc.),

– wybierz opcje, np. uwzględnij ubezpieczenie chorobowe,

– oblicz.